Mijn werk

PRODUCTIEF Luisteren

Werk Interim-management, strategisch advies, (proces-)begeleiding, kwalitatief (cultuur- en klant-)onderzoek, schrijfproducties, dagvoorzitterschappen, conceptontwikkeling van evenementen, workshops, trainingen.

Want Het gesprek is zo oud als de mens. De één spreekt, de ander luistert. En andersom. Dat heet communicatie. Tegenwoordig doen veel werkgesprekken denken aan een gevecht. Luisteren staat dan in dienst van winnen. Dat vind ik jammer. Want waarachtig luisteren verbindt. En helpt om jezelf met de inzichten van anderen te verrijken. Zo word je samen beter. Daarom hou ik van de dialoog. Omdat een dialoog recht probeert te doen aan wat mensen in wezen zoeken, ook in werk: jezelf herkend en erkend voelen en tot je recht komen in wat je aan de wereld toevoegt, als professional en als mens. Luisteren probeer ik in mijn werk dan ook waar mogelijk een productieve plek te geven. Als interim-manager, als procesbegeleider, als adviseur... Maar ook wanneer ik organisaties help in kaart te brengen wat werknemers in hun leefwereld nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en een positieve verbinding met hun werkgever te ervaren. Dat doe ik via luistergesprekken met medewerkers, al dan niet aan de hand van vastgestelde thema’s. Wat ik ophaal aan verhalen geef ik terug. Ik help zorginstellingen inzicht te ontwikkelen in wat patiënten, cliënten, klanten, ouderen van hun verblijf vinden en wat zij eigenlijk van hun zorgaanbieder verwachten. Ook daarvoor voer ik luistergesprekken. Ik help medewerkers om zich beter met elkaar te verbinden. Dat doe ik bijvoorbeeld door hen te leren beter naar elkaar te luisteren en het verschil te ontdekken tussen een discussie en een dialoog.

(Bege-)leiden

Werk Ontwerpen en (bege-)leiden van bijeenkomsten, ondersteunen van medewerkers en teams.

Want Luisteren helpt niet alleen bij de geboorte van een verhaal. Luisteren helpt ook om een georganiseerde ontmoeting tussen mensen in goede banen te leiden. En dat gesprek in lijn te brengen met het doel dat het dient. Dat leiden doe ik graag en kan ik goed. Met een scherp oor, een oplettend oog, een analytische geest, en een open hart. Of het nu is in de beslotenheid van een groep of ten overstaan van een publiek: het gaat niet om mij maar om wat de ontmoeting wil brengen. Naast het leiden van ontmoetingen begeleid ik mensen in hun werk. Vooral communicatieprofessionals, maar ook anderen. Ik help hen te zijn wie zij in wezen zijn. En die identiteit productief te maken in de rol die zij in hun organisatie te vervullen hebben.


Schrijven

Werk Schrijfproducties die de kracht van het verhaal benutten.

Want Schrijven is één van mijn primaire levensbehoeften. Ik hou van het geschreven woord. Omdat taal de spiegel is van onze ziel. En omdat taal in schrift de tijd heeft om te beklijven. Taal verheldert, raakt, verbindt, en – mits zorgvuldig gekozen – slaat een brug tussen werelden die mensen zo vaak van elkaar scheiden. Dat geldt zeker ook in werk. Bijzondere kracht heeft taal in verhalende vorm. Want verhalen vertellen we al 10duizend jaar. Verhalen als hoeder van krachtige waarden en van de identiteit van een groep. Kortom: geschreven taal werkt. Dat schrijven krijgt op verschillende manieren functionele vorm: van journalistieke producties en folders, presentaties en persberichten tot boeken, persoonlijke portretten en corporate stories.